Of het voor kinderen wel leuk is bij BinnenInn?

BinnenInn is gemáákt voor kinderen: speelgoed, groot schoolplein, vuurton, skelters en fietsjes, kinderboeken, Donald Ducks en natuurlijk de dieren!