Home
Tulpenvelden net buiten het dorp
Lauwersmeer
Luawersmeer runderen
Spelen op de Waddenzeedijk
Waddenwereld
Waddengebied
De Waddenzee
Peassens Moddergat vlakbij
De Dijk aan de Waddenzee
Fietsen door de dijkopening
Vissershaven Lauwersoog
Fietsen langs het water
Nationaal park Lauwersmeer
Waar ligt Metslawier nou?

Natuur Lauwersland

Metslawier ligt tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer

Klik hier voor een filmpje van een vakantieganger 2011 (Mark Kapteijns)

Klik hier voor BinnensteBuiten en het Lauwersmeer op TV!

Dit een prachtig natuurgebied op de grens van Groningen en Friesland. Hier vindt je een uitgestrekt landschap, groot open water en een ‘schone horizon’. Vroeger had de zee vrij spel in dit gebied. Het was een open verbinding met de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen werd in 1969 de afsluitdijk gebouwd. De natuur ontwikkelde zich nadien van een zout kweldergebied tot een wijds zoetwatergebied met rietvelden, bossen en grote wateroppervlakken. Een prachtig natuurgebied om in te wandelen, fietsen, varen en zwemmen. Voor sportieve en voor lekker luie vakantiegangers.

Klik hier voor wandelroutes rond het Lauwersmeer

Net als de buren aan Noord-Groningse zijde overleefden de bewoners hier eeuwenlang dankzij de terpen en de dijken die het landschap in hoge mate bepaald hebben. Aan de noordzijde op de klei wisselen grote groene weilanden de historische terpen af. Het gebied grenst hier aan het prachtige Wad, een rijk natuurgebied. Aan de oostkant ligt het Lauwersmeer, het hart van het Lauwersland.

Klik hier voor nóg een filmpje over het Lauwersland

Scroll up
Scroll down
Open Cesare